Recursos humans

TTA compta amb un equip multidisciplinari i una xarxa de col•laboradors experts que posseeixen una important experiència tècnica i de gestió. Els nombrosos projectes internacionals realitzats demostren la capacitat, flexibilitat i solidesa tècnica d'un equip altament motivat i experimentat.

Per tant, TTA compleix amb el seu ferm compromís de brindar serveis d'alta qualitat i solucions òptimes a nivell tècnic, social i ambiental, integrant i harmonitzant al mateix temps les necessitats dels seus clients i de totes les parts vinculades.

A més posa especial èmfasi a integrar o associar-se amb col•laboradors o companyies locals per tal d'aconseguir un enfocament òptim adaptat a cada context.

Tlf. Barcelona: +34 93 446 3234
Copyright 2004-2024 Trama TecnoAmbiental